admin@phapluatdansu.edu.vn

MỘT SỐ BÀI VIẾT TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH VỀ THỪA KÊ

1 Tiến trình phát triển pháp luật thừa kế Việt nam trong 60 năm qua
Phùng Trung Tập / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 2 . 33-38

2. Đổi mới nội dung giảng dạy chế định thừa kế trong môn học luật dân sự dưới góc độ giới
Nguyễn Hồng Hải / TC Luật học ; 2007/Số 3 . 16-20

3. Một số vấn đề về thừa kế tiền gửi ngân hàng
Nguyễn Thanh / TC ngân hàng ; 2006/Số 17 . 32-34, 42

4. Quan điểm khác nhau về vụ kiện thừa kế quyền sử dụng đất
Trần Thế Hợi / Dân chủ & Pháp luật ; 2005/Số 11 . 40-43

5. Cần xác định nội dung cụm từ “Những người có quyền thừa kế di sản của nhau” trong Điều 644 Bộ luật dân sự
Phạm Văn Tuyết / TC Luật học ; 2005/Số 2 . 42-45

6. Một số vấn đề pháp lý về giải quyết di sản thừa kế – tiền gửi của người nước ngoài
Nguyễn Phương Linh / TC ngân hàng ; 2006/Số 11 . 44-48

7.Các ngân hàng sẽ gặp khó khăn khi giải quyết thừa kế có yếu tố nước ngoài theo Bộ Luật dân sự 2005
Phan Lãng / Thị trường Tài chính Tiền tệ ; 2006/Số 5 . 20-21

8. Di sản thừa kế trong pháp luật dân sự một số nước trên thế giới
Trần Thị Huệ / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 10 . 78-83

9. Quan hệ nuôi dưỡng chăm sóc giữa con riêng với mẹ kế cần được quy định cụ thể hơn
Nguyễn Thị Hương / Dân chủ & Pháp luật ; 2005/Số 7 . 48-49

10. Đóng góp ý kiến về Dự thảo Bộ luật dân sự
Đinh Văn Thanh / TC Luật học ; 2005/Số 2 . 52-60

11. Thị trường quyền sử dụng đất ở nước ta trong giai đoạn hiện nay – thực trạng và giải pháp
Nguyễn Đình Bồng / TC Địa chính ; 2006/Số 1 . 13-17, 27

12. Một số vấn đề về quyền trẻ em trong luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004
Trần Quang Tiệp / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 7 . 32-36

13. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của toà án nhân dân theo quy định của Luật đất đai năm 2003
Trần Quang Huy / TC Luật học ; 2006/Số 4 . 19-26

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d