admin@phapluatdansu.edu.vn

Luận án Tiến sĩ của NCS Đồng Ngọc Ba về đề tài ‘Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam’

Chuyên ngành:Luật kinh tế, Mã số: 62.38.50.01; Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Như Phát; 2. TS Nguyễn Am Hiểu, Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

Những kết luận mới của luận án:

1. Pháp luật hiện hành về doanh nghiệp ở Việt Nam có nhiều nội dung bất cập, lạc hậu trước đòi hỏi của đời sống kinh doanh:

– Quy định các hình thức pháp lý doanh nghiệp khác nhau dựa trên tiêu chí chủ yếu là tính chất sở hữu và thành phần kinh tế; từ đó tạo ra sự phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư thuộc các hình thức sở hữu và thành phần kinh tế khác nhau khi họ thực hiện quyền tự do kinh doanh.

– Nhiều hình thức doanh nghiệp có cùng bản chất, nhưng được tổ chức theo những quy chế pháp lý khác nhau một cách bất hợp lý và bất bình đẳng.

– Các quy định về gia nhập thị trường và quản trị doanh nghiệp có nhiều nội dung chưa thống nhất, thiếu minh bạch, thiếu liên thông, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu qủa tổ chức vận hành doanh nghiệp của các nhà đầu tư.

2. Pháp luật về doanh nghiệp cần được hoàn thiện với những nội dung cụ thể sau:

– Quy định hình thức pháp lý doanh nghiệp dựa trên tiêu chí phương thức đầu tư vốn và tính chất liên kết của các nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, pháp luật về doanh nghiệp được cấu trúc với nội dung là pháp luật về doanh nghiệp cá nhân và pháp luật về các loại hình công ty.

– Thống nhất cơ chế điều chỉnh pháp luật về tổ chức và hoạt động giữa doanh nghiệp nhà nước và các loại hình công ty có cùng bản chất; các công ty do nhà nước đầu tư 100 % vốn điều được tổ chức và hoạt động theo các quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Ghi nhận mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân đầu tư vốn và làm chủ sở hữu.

– Sửa đổi quy chế pháp lý về tổ chức và hoạt động của tổng công ty nhà nước theo mô hình tập đoàn kinh doanh.

– Xoá bỏ phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước trong việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp và tổ chức hoạt động kinh doanh.

3. Những kết luận trong Luận án có khả năng ứng dụng hiệu qủa cho việc xây dựng Luật Doanh nghiệp chung, dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào cuối năm 2005.

4. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:

– Xây dựng và hoàn thiện quy chế pháp lý về đầu tư vốn nhà nước.

– Xây dựng quy chế bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc đối với nhà đầu tưtrong kinh doanh ở những ngành nghề có nguy cơ gây rủi ro cao.

==================

TÌM ĐỌC LUẬN ÁN TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI, THƯ VIỆN QUỐC GIA

 

One Response

  1. sinh vien muon tim tai lieu,” chu the thuc hien hanh vi co du nang luc trach nhiem phap ly”

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: