admin@phapluatdansu.edu.vn

CHUYÊN ĐỀ VỀ CẠNH TRANH, CHỐNG CẠNH TRANH BẤT HỢP PHÁP VÀ KIỂM SOÁT ĐỘC QUYỀN

Thông tin khoa học pháp lý chuyên đề

Số Tháng 1/1996 

Mục lục

Lời nói đầu
I. Những vấn đề lý luận về cạnh tranh
1. Cạnh tranh – động lực thúc đẩy nền kinh tế
2. Cạnh tranh – tính chất và mực độ biểu hiện
3. Cạnh tranh bất hợp pháp
4. Chống cạnh tranh bất hợp pháp và kiểm soát độc quyền
II. Kinh nghiệm chống cạnh tranh bất hớp và kiểm soát độc quyền ở một số nước trên thế giới
* Ở Mỹ
* Ở Cộng hoà Liên bang Đức
* Ở Vương quốc Anh
* Ở Cộng hoà Pháp
* Ở Cộng hoà nhân dân Trung Hoa
* Ở Hàn Quốc
* Ở Nhật Bản
* Ở một số nước mà trước đây có nền kinh tế chỉ huy
III. Khái quát pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ, hành vi mang tính cạnh tranh ở thời ký đổi mới
1. Tác động của nền kinh tế khi chuyển sang cơ chế thị trường đối với hệ thống pháp luật
2. Pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ mang tính cạnh tranh
IV. Sự cần thiết và những đòi hỏi cấp bách từ thị trường đối với việc xây dựng luật về cạnh tranh
1. Những hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh
2. Độc quyền ở Việt Nam – sản phẩm của cơ chế cũ

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: