Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

CHUYÊN ĐỀ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Advertisements

Thông tin khoa học pháp lý chuyên đề

Số Tháng 8/1996 

Mục lục

Lời giới thiệu
1. Một số nét về pháp luật tố tụng dân sự ở Việt Nam và phương hướng hoàn thiện
2. Về một số chế định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành và những kiến nghị
3. Hoà giải trong tố tụng dân sự Việt Nam
4. Một số vấn đề về Giám đốc thẩm và Tái thẩm
5. Về Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Exit mobile version