admin@phapluatdansu.edu.vn

CHUYÊN ĐỀ VỀ HƯƠNG ƯỚC

Thông tin khoa học pháp lý chuyên đề

Số Tháng 10/1996 

Mục lục

Lời giới thiệu
1. Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đình Lộc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại hội thảo khoa học về Hương ước tổ chức tại Hải Hưng.
2. Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Du, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Hưng.
3. Vai trò của Hương ước trong việc xây dựng nông thôn mới ở Hải Hưng.
4. Yêu cầu quản lý Nhà nước đối với việc ban hành và thực hiện Hương ước (quy ước làng).
5. Một số kiến nghị cụ thể về quản lý Nhà nước đối với việc lập, ban hành và nội dung của quy ước làng văn hoá ở Hà Bắc.
6. Mấy ý kiến về quy ước văn hoá ở nông thôn hiện nay.
7. Mấy suy nghĩ về Hương ước trong văn hoá quản lý nông thôn.
8. Quy ước làng- một phương tiện giúp chính quyền địa phương quản lý xã hội và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.
9. Vấn đề hương ước của tỉnh Hà Tây.
10. Xây dựng Hương ước là thực tế khách quan cần được chỉ đạo quản lý chặt chẽ.
11. Hương ước với việc quản lý văn hoá làng xã qua việc thực hiện nông thôn Hải Hưng.
12. Quy ước văn hoá để xây dựng làng văn hoá, khối phố văn hoá.
13. Vai trò của quy ước làng văn hoá trong việc xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình.
14. Đôi điều về quy ước làng hiện nay.  

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: