admin@phapluatdansu.edu.vn

CHUYÊN ĐỀ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CỦA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM

Thông tin khoa học pháp lý chuyên đề

Số Tháng 6/1996 

Mục lục

Lời giới thiệu
1. Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế của CHXHCN Việt Nam và pháp luật Việt Nam (Trích kết quả báo cáo đề tài)
2. Kinh nghiệm chuyển hoá quy phạm pháp luật quốc tế vào pháp luật trong nước ở Cộng hoà Pháp và một số nước châu Âu.
3. Một số vấn đề ký kết và thực hiện Hiệp định tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực về dân sự, hôn nhân và gia đình
4. Một số vấn đề thực tiễn ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của CHXHCN Việt Nam trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự.
5. Một số vấn đề về thực tiễn ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại.
6. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ký kết các hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài của Việt Nam
7. Một số nhận xét về thực tiễn ký kết và áp dụng điều ước quốc tế trong lĩnh vực hàng hải tại Việt Nam
8. Một số vấn đề về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế trong lĩnh vực tránh đánh thuế hai lần.
9. Một số vấn đề về ký kết và thực hiện Hiệp định tín dụng giữa CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng thế giới.
10. Một số thực tiễn quốc tế và thực tiễn Việt Nam trong quá trình chuyến hoá các quy phạm của điều ưóc quốc tế vào pháp luật trong nước về lĩnh vực ưu đãi, miễn trừ ngoại giao và lãnh sự.  

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: