admin@phapluatdansu.edu.vn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THỜI PHÁP THUỘC

Tác giả/tập thể tác giả

Viện NCKH Pháp lý 

Năm xuất bản

1998

Mục lục

Phần thứ nhất: Vài nét chính về xã hội và pháp luật Việt Nam từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc
I. Xã hội và pháp luật Việt Nam dưới thời Lê
II. Xã hội và pháp luật Việt Nam dưới thời Nguyễn
III. Xã hội và pháp luật Việt Nam dưới thời Pháp thuộc
Phần thứ hai: Một số chế định về dân sự
I. Chế định về sở hữu
II. Chế định về khế ước
III. Chế định hôn nhân và gia đình
IV. Chế định thừa kế
V. Chế định trách nhiệm dân sự
VI. Chế định thủ tục giải quyết các tranh chấp dân sự
Tài liệu tham khảo

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: