admin@phapluatdansu.edu.vn

HỎI ĐÁP VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 1-7-1991

Tác giả/tập thể tác giả

VIện NCKH Pháp lý 

Năm xuất bản

2000

Mục lục

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 1-7-1991
CHƯƠNG II: GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở GIỮA CÁ NHÂN VỚI CÁ NHÂN ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 1-7-1991
Mục I: Thuê nhà ở giữa cá nhân với cá nhân
Mục II: Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở giữa cá nhân với cá nhân
Mục III: Mua bán nhà ở giữa cá nhân với cá nhân .
Mục IV: Đổi nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
Mục V : Tặng cho nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
Mục VI: Thừa kế nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
Mục VII: Quản lý nhà vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân.
Mục VIII: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, làm thêm diện tích,xây dựng mới.
CHƯƠNG III: GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở GIỮA CÁ NHÂN VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG THỨC TRẢ NHÀ Ở GIỮA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỚI CÁ NHÂN
CHƯƠNG V: GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở KHI CHƯA TRẢ LẠI NHÀ
CHƯƠNG VI: THỦ TỤC CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
Mục I: Thủ tục chuyển quyền sở hữu trong trường hợp mua bán nhà ở
Mục II: Thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp tặng cho nhà ở
Mục III: Thủ tục xác lập chuyển quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp đổi nhà ở
Mục IV: Thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở do thừa kế
Mục V: Thủ tục xác lập chuyển quyền sở hữu nhà ở vắng chủ do thừa kế
Mục VI: Thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở vắng chủ cho người là bố, mẹ, vợ, chồng, con của chủ sở hữu
Mục VII: Thủ tục xác lập quyền sở hữu đối với nhà ở do cơ quan, tổ chức thuê, mượn của cá nhân
Mục VIII: Thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở đối với diện tích làm thêm, nhà ở xây dựng mới
CHƯƠNG VII: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d