admin@phapluatdansu.edu.vn

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG ĐẤT

Tác giả/tập thể tác giả

VIện NCKH Pháp lý

Năm xuất bản

2000

Mục lục

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II. CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG III. CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH.
CHƯƠNG IV. THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CHƯƠNG V. THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT .
CHƯƠNG VI. THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: