admin@phapluatdansu.edu.vn

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Tác giả/tập thể tác giả

Chủ biên PGS. TS. Hoàng Thế Liên 

Năm xuất bản

2003

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU
Phần thứ nhất. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II. ĐỀN BÙ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT
Mục I. Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất làm muối
Mục II. Đền bù thiệt hại đối với đất ở
Mục III. Đền bù thiệt hại đối với đất chuyên dùng
CHƯƠNG III. CƠ CHẾ THỰC HIỆN ĐỀN BÙ THIỆT HẠI
CHƯƠNG IV. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀN BÙ THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
Phần thứ hai. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d