admin@phapluatdansu.edu.vn

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM TẬP I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (TỪ ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 171 BỘ LUẬT DÂN SỰ)

Tác giả/tập thể tác giả

Chủ Biên PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Nguyễn Đức Giao
 

Đơn vị xuất bản: Viện nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Năm xuất bản

2001

Mục lục

Phần thứ nhất. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương I. Những nguyên tắc cơ bản
Chương II. Cá nhân
Mục 1. NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN
Mục 2. QUYỀN NHÂN THÂN
Mục 3. NƠI CƯ TRÚ
Mục 4. HỘ TỊCH
Mục 5. GIÁM HỘ
Mục 6. TUYÊN BỐ MẤT TÍCH, TUYÊN BỐ CHẾT
Chương III. Pháp nhân
Mục 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁP NHÂN
Mục 2. CÁC LOẠI PHÁP NHÂN
CHƯƠNG IV. Hộ gia đình, tổ hợp tác
Mục 1. HỘ GIA ĐÌNH
Mục 2. TỔ HỢP TÁC
Chương V. Giao dịch dân sự
Chương VI. Đại diện
CHƯƠNG VII. Thời hạn
CHƯƠNG VIII. Thời hiệu

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: