admin@phapluatdansu.edu.vn

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CẤP 1.475 BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Năm 2006, hàng loạt văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật SHTT đã được Cục chủ trì xây dựng và ban hành như: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp (Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006); Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và quản lí nhà nước về SHTT (Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006)… Bên cạnh đó, trong tiến trình đàm phán gia nhập WTO, Cục SHTT đã trực tiếp chuẩn bị nội dung, phương án và tham gia đàm phán về SHTT trong các phiên đàm phán song phương và đa phương với các nước thành viên WTO, tiến hành rà soát, sửa đổi, cập nhật dự thảo báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO nhằm phản ánh chính xác hệ thống SHTT của Việt Nam, góp phần kết thúc 11 năm đàm phán, chính thức đưa Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ thứ 150 của WTO. Về công tác tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, tính đến hết năm 2006, Cục SHTT đã tiếp nhận 52.371 đơn các loại (tăng gần 25% so với năm 2005), trong đó có 2.173 đơn sáng chế (tăng 11%), 238 đơn giải pháp hữu ích, 1.604 đơn kiểu dáng công nghiệp, 23.086 đơn nhãn hiệu… Cục đã xử lí và cấp được 669 Bằng sáng chế, 70 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 1.475 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp…

SOURCE: TẠP CHÍ TIÊU CHUẨN – ĐO LƯỜNG – CHẤT LƯỢNG SỐ 1+2+3/2007

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d