admin@phapluatdansu.edu.vn

Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về thực hiện luật phá sản doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: Th.S.Phạm Bình An

Thành viên tham gia: Th.S.Trần Văn Sự, Th.S. Vũ Thị Minh Nguyệt

Mục tiêu nghiên cứu:

• Chứng minh sự cần thiết và tính tất yếu của phá sản và thực hiện pháp luật phá sản trong nền kinh tế thị trường và tại Việt Nam.

• Phân tích những vấn đề tồn tại chủ yếu trong pháp luật phá sản và quá trình thực thi pháp luật phá sản từ thực tiễn tại TP.HCM; đồng thời xác định rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan của các tồn tại này.

• Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về phá sản hiện hành và đề xuất những giải pháp khả thi để giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện luật phá sản.

Nội dung nghiên cứu:

Tính tất yếu của phá sản doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Một số vấn đề cơ bản về phá sản và pháp luật phá sản doanh nghiệp.

Tổng quan tình hình hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn TP.HCM. Các biện pháp giải quyết tình trạng doanh nghiệp thua lỗ kéo dài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Những trường hợp giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp theo luật định tại toà kinh tế. Những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng Luật phá sản doanh nghiệp. Phân tích một số trường hợp xử lý DNNN thua lỗ tại TP.HCM. Nguyên nhân những tồn tại trong việc thực thi Pháp Luật phá sản.

Kiến nghị sửa đổi Luật Phá sản doanh nghiệp và một số kiến nghị đối với UBND TP.Hồ Chí Minh.

Hình thức: Báo cáo đề tài gồm: 01 báo cáo tóm tắt dài 32 trang và 01 báo cáo tổng hợp dài 105 trang.
Lưu trữ trên mạng LAN VKT và Thư viện VKT – VKT 10.06.99

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: